RODO i Polityka Prywatności

RODO

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu przesyłania na mój adres e-mail informacji związanych z wydarzeniami.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz  zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu przesyłania drogą SMS na mój numer telefonu komórkowego informacji związanych z wydarzeniem.
  • Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystane przez DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz mojego wizerunku w formie filmu, fotografii analogowej lub cyfrowej, w celu informowania o działalności DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz w pisemnych materiałach informacyjnych oraz w sieci Internet, w tym na kontach DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz zakładanych w mediach społecznościowych
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu oferowania mi produktów i usług firm współpracujących z DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz, co jest prawnie uzasadnionym interesem DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz  oraz jego partnerów
  • Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania: Informowanie o szczegółach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zbieranie informacji o uczestnictwie w wydarzeniu. Informowanie o rezultatach wydarzenia

Podstawy prawne przetwarzania danych Odbiorcy: Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes, Podmioty przetwarzające dane: DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA, Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, inne prawo określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych uczestników wydarzenia

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA KATARZYNA DĄBROWSKA Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz

– przez e-mail: rodo@dabrowent.pl

– telefonicznie: brak możliwości

2.     Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

      poinformować Cię o szczegółach związanych z organizacją i uczestnictwem w wydarzeniu;

      poinformować Cię o interesujących wynikach wydarzenia;

      poinformować Cię o kolejnych wydarzeniach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

      Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym.

      Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić dane osób uczestniczących w naszych wydarzeniach ze względu na działania związane z nieuczciwą konkurencją niektórych podmiotów.

 

3.     Okres przechowywania danych osobowych

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia działań informacyjnych po wydarzeniu, na które się rejestrujesz, a w przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie informacji o przyszłych wydarzeniach przez okres 24 miesięcy od pierwszego podania przez Ciebie danych.

 

4.     Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

      naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, usług marketingowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

5.     Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.      prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b.     prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c.      prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d.     prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f.      prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

g.     prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA MACIEJ DĄBROWSKI szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.dabrowent.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA MACIEJ DĄBROWSKI jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.dabrowent.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.dabrowent.pl jest DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA MACIEJ DĄBROWSKI,
Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz, NIP 9670581021, (dalej jako „Administrator”).

I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
1. Korzystanie z Serwisu www.dabrowent.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w
sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych
osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

II. Pliki „cookies”
1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez

Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

4. Administrator Serwisu informuje, że:

a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez
niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.

5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu
tożsamości Użytkownika.
7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie
Administrator Serwisu.
III. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych,
Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
IV. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA MACIEJ DĄBROWSKI, Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: biuro@dabrowent.pl.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 19.07.2018.